Zasadnicza Szkoła Zawodowa – rolnik, wędliniarz, kucharz, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

kucharz zaw. mech.zawod rolnik zaw. wedliniarzZSR 2017